Lovbyvej

Bro ved Årupgaard. Den 25/6-1943. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble