Lovbyvej

Bro ved Årupgaard. Den 27/6-1943. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble