Lovbyvej

Bro ved Årupgaard. Den 3/7-1943. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble