Lovbyvej

Vej nord om Bygholm Sø. Aug. 1942. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble