Lovbyvej

Vejen nord om Bygholm Sø. Den 10/3-1943. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble