Lovbyvej

Fra Bygholm Sø den 9. april 1944. Udlåner Familien Næstholdt.

bubble