Lovbyvej

Vejen nord om Bygholm Sø. Maj 1945. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble