Lovbyvej

Vejslugt ved enden af Bygholm Sø. Den 1/10-1971. Udlåner Tove Lund Petersen.

bubble