Lovbyvej

Grusgrav syd for Bygholm Å. Den 1/10-1971. Udlåner Tove Lund Petersen.

bubble