Lovbyvej

Åen ved vejoverføringen vest for åen. Den 1/10-1971. Udlåner Tove Lund Petersen.

bubble