Lovbyvej

Bro ved Årupgaard. 25/5-1942. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble