Lovbyvej

Oplagsplads for grus, nord for åen. Den 1/10-1971. Udlåner Tove Lund Petersen.

bubble