Lovbyvej

Søen fra vejen ved Årupgård mod øst. Den 1/10-1971. Udlåner Tove Lund Petersen.

bubble