Lovbyvej

Grusgrav nord for Årupgård. Den 1/10-1971. Udlåner Tove Lund Petersen.

bubble