Lovbyvej

Søen med bådeplads, set mod nord. Den 1/10-1971. Udlåner Tove Lund Petersen.

bubble