Lovbyvej

Biler i stor vandpyt ved campingpladsen. Den 20/10-1971. Udlåner Tove Lund Petersen.

bubble