Lovbyvej

Søen set mod syd. Den 20/10-1971. Udlåner Tove Lund Petersen.

bubble