Lovbyvej

Bro ved Årupgaard. Juni 1942. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble