Lovbyvej

Bro ved Årupgaard. 15/7-1942. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble