Lovbyvej

Bro ved Årupgaard. Den 1/3-1943. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble