Lund

4. Foringsrør og vandledning mellem nedkørselsrampe og motorvej. Ca 1990-91. Udlånt af Horsens Vand A/S.

bubble