Marie Haves Vænge

Marie Haves Vænge og Kirsten Minks Dal set fra Nørrestrands Alle. Den 5/5-2024. Udlåner Jan Østergaard Andersen.

bubble