Marius Holsts Gade 1

Beringsgården afd 3. Kongensgade 2-6, Marius Holsts Gade 1-13, Konsul Jensens Gade 5-11 og Emil Møllers Gade 1-13. Udlåner Birch og Svenning Arkitekter Maa.

bubble