Møllebæk 90

Foto af Møllebæk 90 i Haldrup, bygget i 1917, bagved ses Trolddumhøjvej 3, som blev bygget i 1929 - 30. Udlåner Leo Parsberg Jørgensen.

bubble