Monumenter

Vitus Berings Parken. Moder med børn af Sv. Lindhardt i 1940. Bronzeskulptur. Gave 1958 fra Overretssagføører Danjelsen og hustrus legat til forskønnelse af Horsens by og særligt dens omgivelser. Udlåner Peter Borg Nielsen.

bubble