Munchsvænget 8

Arkiv nr. B20.381-lb1. 2014. Interiør og omgivelser. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble