Niels Gyldings Gade

Niels Gyldings Gade. Set fra sømærket. Den 22/8-1990. Udlåner kørelærer Martin Jensen.

bubble