Niels Gyldings Gade 3

Opført 1890. Om- Tilbygget 1985. Nedrevet i 2006. Billede fra april 1991. Udlåner Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble