Nørrestrandsgade 16

Mellem nr. 14 og 16. Den 12/7-2009. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble