Nørretorv

Nørretorv set mod syd nedad Allegade. Læg mærke til de nyplantede træer. Til højre ses porten til Horsens Bajersk & Hvidtøl Bryggeri. Postkort. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble