Nørretorv

Nørretorv omkring 1916. Dette område hed tidligere Smedegade Torv, men blev i 1860 omdøbt til Nørretorv. Det lille anlæg har flere gange skiftet udseende og er i 2005 parkeringsplads. Til højre i billedet ses Nørretorv 15. Bygningen er fra 1870 og facaden samt de 4 små spir på facadens trappegavl vidner om, at bygherren var velhavende. Huset ved siden af med den lille trappe er opført i 1830`erne og lå her indtil 1929. De store skorstene i baggrunden tilhører Horsens Bayersk- og Hvidtølsbryggeri, senere Ceres Bryggeriet og i 2005 Ceres Centret. I Nørretorv nr. 3  boede brygmester Olaf Holm. Købmand Hegelunds gård i nr. 9 blev opført i 1850`erne. Ejendommen blev overtaget i 1873 af Den Borgerlige Ligkasseforening. Samme sted var der lånekontor helt op til 1930. Billedet er fra gaslygterne tid, disse blev afløst af elektrisk belysning i 1908. Postkort. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble