Nørretorv

Parti fra Nørrebrogade set mod nord. Udlåner Torben Dahlhoff Mikkelsen.

bubble