Nørretorv

Nørretorv set mod øst. Østergade anes til venstre for huset med gavlen. Postkort. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble