Mossvej 29

DSV opfører et moderne og fremtidssikret logistikcenter på et 700.000 kvm stort areal i Lund ved Horsens. De 500.000 kvm er solgt til DSV af Horsens kommune og der bygges samlet set ca. 250.000 kvm logistikfaciliteter, ca. 50.000 kvm distributionshaller samt ca. 20.000 kvm kontor/administration. Forventet indflytning er ultimo 2024/primo 2025, hvor lagerbygning, terminal og administrationsbygning står færdige. Den 14/5-2023. Billeder optaget med tilladelse af DSV og DS Flexhal. Udlåner Jan Østergaard Andersen.

bubble