Mossvej 29

DSV opfører et moderne og fremtidssikret logistikcenter på et 700.000 kvm stort areal i Lund ved Horsens. De 500.000 kvm sælges til DSV af Horsens kommune og der bygges ca. 200.000-269.000 kvm logistikfaciliteter. Ca. 50.000 kvm distributionshaller, samt ca. 18.000 kvm kontor/administration. Forventet indflytning er ultimo 2022/primo 2023, hvor lagerbygning, terminal og administrationsbygning står færdige. Herefter vil der pågå yderligere arbejder i ca. 3 - 3½ år, hvorefter det nye DSV Logistikcenter Horsens forventes færdigudbygget i løbet af 2026. Den 25/12-2020. Udlåner Jan Østergaard Andersen.

bubble