Nordmarksvej

Fra kolonihaveforeningen Nordmarken, set mod Nørrestrand. Udlåner Ian Holmberg.

bubble