Nordmarksvej

Fra ØTA kompagniet. Kalk fra strandskaller har gennem mange år været brugt som tilsætning til hønsefoder. Specielt den porøse kalk fra knuste østersskaller er meget eftertragtet.Frem gennem 1930´erne havde en række firmaer gravet skaller af hjertemuslinger på Horsens Fjord.I slutningen af 30´erne opdagede man, at der på bunden af Stensballe Sund og Nørrestrand tillige havde ophobet sig massive lag af østersskaller. Skallelaget varierede fra 6 meter til 15 meter. Efter dette fund rykkede en række af skallegraverne fra fjorden ind i Stensballe Sund.Omkring 1947 erfarede landets, dengang største skalleproducent, A/S HOTACO Holbæk (Holbæk Tagpap og Cementfabrik), at man var udsat for konkurrence fra Horsens. Det lykkes HOTACO at opkøbe et mindre skalletørreri, der allerede i 1946 var blevet opført i Hessellund Teglværks tidligere teglgrav ved Nordmarksvej. Virksomheden oprettede et datterselskab, der fik navnet ØTA Kompagniet (konstrueret navn sammensat af Ø for østers og Ta for HoTAco). Graveudstyret og spadekædemaskiner gik i gang, fabriksanlægget udvidedes senere og beskæftigede op til 35 mand. Under døgnproduktion kunne man producerer 50 tons tørrede og knuste skaller. Klagerne fra de omkringboende over støv-, lugt- og støjgener fra fabriksanlægget blev imidlertid så massive af man i 1966 nødsagedes til standse. Udlåner Lillian Tolstrup Thaibert.

bubble