Nordre Molgervej 2

Nordre Molgervej 2. Molger by. Opført 1877. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune,  Byplanafdelingen.

bubble