Nordre Molgervej 10

Nordre Molgervej 10. Molger by. Opført 1928. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble