Nordre Molgervej 15

Nordre Molgervej 15. Molger by. Opført 1900. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble