Nordre Molgervej 17

Nordre Molgervej 17. Molger by. Opført 1931. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble