Nordre Molgervej 19

Nordre Molgervej 19. Molger by. Opført 1900. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble