Nordre Molgervej 23

Nordre Molgervej 23. Molger by. Opført 1897. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble