Nordre Molgervej 23

Nordre Molgervej 23. Molger by. Opført 1907. Om- Tilbygget 1952. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble