Nygårdsvej 29

Vandtårn i Torsvang. Udlægning af renselag. Den 9/6-1971. Udlåner Horsens Vand A/S.

bubble