Nygårdsvej 29

Vandtårn i Torsvang. Ramning af prøvepæle 16m. Den 10/3-1971. Udlåner Horsens Vand A/S.

bubble