Nygade 50

Kortet er skrevet af skræddermester E. Christensen og hustru og sendt til nogle gode venner på Samsø. De takker bla for tilsendte kartofler (Samsø kartofler). Postkort. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble