Odder

Aakjærvej 89. Åkær kendes fra begyndelsen af 1300-tallet. Omkring år 1400 blev den skødet til bispen i Århus. Efter Reformationen tilfaldt den Kronen og blev lagt under Århusgård. Den blev i 1548 hovedsæde i et len, der omfattede Hads Herred og i 1660 blev til Åkær Amt, der kun omfattede det ene herred.Gården var gennem 1600-tallet præget af stærkt forfald og blev på et tidspunkt erstattet af den nuværende smukke bindingsværksbygning, der indtil 1990 også var ved at forfalde under den daværende ejer Ebba Neergaard. Gården blev på tvangsauktion købt af den nuværende ejer Johan Koed-Jørgensen, som gennemførte en omfattende renovering af bygningerne og ryddede skove og enge, hvilket affødte kritik fra naturbeskyttelsesfolk. Herregården er lukket for offentligheden.Gården Damsgaard, som hørte under Åkær, blev i 1991 solgt til Odder Golfklub, som anlagde en golfbane på jorderne.Åkær Gods er på 1.242 hektar. Udlåner Eigil Holm.

bubble