Oensvej 36

Arkiv nr. B20.087-lb2. 1970. Christian Bie i sognerådslokalet. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble