Ørnstrupvej

Vejomlægning ifm. opførslen af det nye indkøbscenter. Den 18/10-2009. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble